18.oktober 2023

– kl. 11:00

Noreødegården med grill og gløgg

Turbeskrivelse:

Avslutning av årets sesong med en liten tur i området på noen km, 

før vi samler oss for gløgg og grilling av medbrakt mat.

Frammøte:

OK-Moss, Parkeringsplassen på Noreødegården til høyre før husene.

Turleder: 

Meddeles senere

Tlf.: –

Ønsker du kontakt med oss:

post@skautraverne.no

Du finner mye om oss på SKAUTRAVENES KLUBB MOSS

Leder:

Knut Lindløv – 901 04 673

Sekretær:

Grete Lund  – 975 25 230