Dette er oss

Skautravernes klubb ble stiftet 15. november 1977.

Formålsparagrafen vår lyder:

«Klubben har til formål å arbeide for å øke publikums interesse for friluftsliv i skog og mark.»

Skautraverne har gjennom disse årene arrangert en rekke turer og lykkets godt med med sitt formål med å få folk ut i vårt nærmiljø og fått vist hvilke flotte allsidige turmuligheter som finnes i Moss og omegn.

Årets program inneholder 8 turer på våren og 10 turer på høsten.  I hovedsak beveger vi oss i Moss, Rygge og Våler. Lengden på våre turer varierer mellom 5 til 7 km. Vi tar oss også god tid til en matpause. Turene varer normalt rundt 3 timer.

Onsdagene er vår faste turdag og vi har frammøte ved startpunktet for turene kl 11:00.

(Se den enkelte tur for detaljer.)

 Vi oppfordrer våre turgåere til å samkjøre.

Mangler du skyss – kontakt Knut 901 04 673 

– Morten 936 56 643 eller dagens turleder.

NB!

Turene er gratis for deltakerne, og alle som ønsker å bli med er velkomne!

Husk også at vi har ikke værforbehold!

Har du lyst til å være med på flere turer? 

Sjekk ut turistforeningen!

Ønsker du kontakt med oss:

post@skautraverne.no

Du finner mye om oss på SKAUTRAVERNES KLUBB MOSS

Leder:

Knut Lindløv – 901 04 673

Sekretær:

Grete Lund  – 975 25 230